Skip links

O NAS

Dobrze wiemy co to znaczy Własna Firma

Zarządzenie firmą opiera się na działaniach wielopłaszczyznowych i podejmowaniu strategicznych decyzji, mających długofalowy wpływ na sukces i powodzenie przedsiębiorstwa. Dobrze zdefiniowane procesy, oddelegowane zadania i odpowiedzialność, stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju. Kiedy decydujemy się, aby naszą działalność miała wesprzeć podczas podejmowania największych zawodowych wyzwań firma zewnętrzna, to czujemy się lepiej, kiedy oprócz profesjonalizmu i doświadczenia, dostrzegamy w jej fachowcach, szczerą i przyjazna ludzką twarz – taki jest Advantim.

Nasza Motywacja Siła Praca

Zaangażowanie partnerów w każdej fazie projektu.

Zespół to My. Zaangażowani, młodzi ludzie z doświadczeniem i wiedzą międzynarodową.

Lubimy siebie.
Lubimy swój zawód.

Wasze wyzwania zawodowe to dla nas siła napędowa do wspólnego sukcesu.

Od planowania do podsumowania z uśmiechem i skutecznym działaniem.

KOMPETENCJE

Profesjonalizm i uśmiech to nasz przepis

Naszymi klientami są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z kraju i zagranicy. Wspieramy obcokrajowców w poznawaniu polskich realiów prowadzenia biznesu.

Prowadzimy weryfikację wydatków poniesionych w ramach otrzymanych dotacji unijnych dla polskich firm. Na podstawie zebranych doświadczeń, jesteśmy pewni, że osiągnięcie zamierzonego celu oparte jest na procesie interaktywnym, którego podstawą jest aktywna komunikacja z Zarządem.

Co możemy dla Ciebie zrobićprzygotować

KOMPETENCJE

Audyt i doradztwo

Nasz model pracy opiera się na wystandaryzowanym procesie: Planowanie i identyfikacja> Ocena i plan badania> Wykonanie planu> Raportowanie> Podsumowanie

 • null
  Audyt i inne usługi poświadczające, w tym badanie sprawozdań finansowych oraz audyt prawidłowości wydatkowania środków UE.
 • null
  Interim management, czyli krótkoterminowe zarządzanie działem finansowo-księgowym klienta w okresie przejściowym wynikającym ze zmian organizacyjnych lub personalnych.
 • null
  Projektowanie i udział we wdrażaniu systemów finansowo-księgowych wraz z wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej.
 • null
  Audyt i inne usługi poświadczające, w tym badanie sprawozdań finansowych oraz audyt prawidłowości wydatkowania środków UE.
 • null
  Szkolenia pracowników na każdym poziomie o tematyce finansowej, podatkowej i rachunkowej.

KOMPETENCJE

Księgowość

Świadczymy usługi księgowe dla małych i średnich firm. Wprowadzamy zagraniczny kapitał w realia krajowych wytycznych podatkowych.

 • null
  Stała i kompleksowa obsługa księgowa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej
 • null
  Prowadzenie dokumentacji podatkowej, dokonywania oceny wszystkich dostarczanych dokumentów pod względem formalno-prawnym.
 • null
  Bieżące księgowanie w każdym miesiącu kalendarzowym, sortowanie, dekretowanie przy użyciu planu kont.
 • null
  Sporządzanie deklaracji VAT.

KOMPETENCJE

Usługi dodatkowe

Staramy się być dla Państwa Doradcą, dlatego też na bieżąco reagujemy na powstałe w Państwa firmie dodatkowe zamówienia z branży finansowej.

 • null
  Przeglądy dokumentacji, procedur księgowych i płacowych, w tym obsługi listy płac oraz obowiązków w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych.
 • null
  Reprezentacja Spółki w przypadku wszelkiego rodzaju audytów zewnętrznych, wewnętrznych lub kontroli podatkowej/skarbowej.
 • null
  Prowadzenia odpowiedniej pozabilansowej ewidencji podatkowej.
 • null
  Tworzenie dodatkowych zestawień i raportów oraz korekt danych księgowych.
 • null
  Odtworzenie lub uzupełnienie zapisów i operacji księgowych utraconych bądź niedokonanych w wyniku awarii.

ZESPÓŁ

Poznajmy się

Zespół Advantim tworzą absolwenci najbardziej znanych w Polsce szkół wyższych. To tam chłonęli wiedzę i zdobywali pierwsze doświadczenie w branży finansowej. Poświęcony czas na naukę, zawiązane przyjaźnie studenckie i lata doświadczeń w firmach audytorskich krajowych i międzynarodowych z „wielkiej czwórki”, zaowocowały założeniem profesjonalnej firmy o ugruntowanej pozycji z jasno zdefiniowanym celem zawodowym. Grupa licencjonowanych Biegłych Rewidentów reprezentuje najwyższy poziom oferowanych usług, dla klienta wymagającego.

Paweł Kurus

Numer Biegłego Rewidenta: 11469

Email: pawel.kurus@advantim.com.pl

Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem. Bada, analizuje, wyciąga wnioski i tworzy procesy.

Zobacz więcej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył kierunki: Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zdobyte w jednej z firm należącej do „Big 4” ugruntowały jego pozycję na rynku. Posiadana wiedza z zakresu księgowości i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz umiejętności oratorskie pozwalają na przeprowadzanie branżowych szkoleń dla klientów. Dodatkowo doświadczenie w badaniach grupowych pakietów sprawozdawczych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych, przeglądy sprawozdań finansowych i pakietów sprawozdawczych, uczestnictwo w testowaniu systemów kontroli wewnętrznej na potrzeby „SOX”, uczestnictwo w sporządzaniu prospektów emisyjnych pozwoliło na wyspecjalizowanie usług w branżach produkcyjunej, nieruchomości, handlowej, usługowej, motoryzacyjnej i farmaceutycznej. Biegły rewident, filar naszego Zespołu, stanowi żywe odzwierciedlenie najważniejszych cech jakimi się kierujemy: uczciwość i stabilność.

Katarzyna Kurus

Numer Biegłego Rewidenta: 11468

Email: katarzyna.kurus@advantim.com.pl
Dopasuje każde procedury finansowe do zastanego systemu informatycznego. Od rachunkowości do specjalistycznych badań finansowych.

Zobacz więcej

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, ukończyła kierunek Finanse i Bankowość. Jej doświadczenie i wiedza to przede wszystkim 11 lat jako kluczowy biegły rewident w jednej z firm należącej do „Big 4”. Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu rachunkowości, kontrolingu oraz due dilligenc. Jej unikatową specjalizacją jest współpraca z Klientami z wykorzystaniem ich własnych systemów informatycznych, co stanowi silny aspekt ekonomiczny i rozwojowy dla obu stron. Katarzyna Kurus posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Biegły rewident, członek naszego zespołu, który swoją pasją i zaangażowaniem w poznawanie nowości rynkowych napędza rozwój firmy.

Paweł Golonka

Numer Biegłego Rewidenta: 11545

Email: pawel.golonka@advantim.com.pl

Doświadczony biegły rewident z wieloletnią praktyką w obszarze zarzadzania ryzykiem, doradztwa oraz audytu w spółkach sektora finansowego.

Zobacz więcej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował kierunki: Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Od 13 lat poszerza swoje umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem, doradztwa oraz audytu w spółkach sektora finansowego i niefinansowego. Z jego usług korzystały firmy w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Zdobyte doświadczenie w jednej z firm należącej do „Big 4” oraz w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej pozwoliły na dobry start we własną działalność.Paweł kierował projektami polegającym na badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, pakietów informacyjnych, efektywności kontroli oraz świadczeniu usług doradczych, w tym due diligence. W latach 2010 -2012 jako członek Globalnego Zespołu Audytu Wewnętrznego Grupy RSA, Paweł odpowiadał za realizację projektów mających na celu ocenę środowiska kontroli wewnętrznej oraz jakości procesów wewnętrznych w regionie CEE oraz Link4 T.U. W latach 2012-2015 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Link4 TU S.A, gdzie odpowiadał między innymi za wdrożenie Dyrektywy Wypłacalność II oraz całokształt procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem. Biegły rewident, w 2012 roku otrzymał także certyfikat biegłego do spraw zwalczania nadużyć gospodarczych (CFE).

Anna Kocoń

Numer Biegłego Rewidenta: 9747

Email: anna.kocon@advantim.com.pl

Doradca w sferze finansowo-księgowej. Realizuje projekty mające odzwierciedlenie w sektorze publicznym.

Zobacz więcej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów dla Kandydatów na Biegłych Rewidentów w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w renomowanych firmach konsultingowych. Przeprowadza badania oraz przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Prowadzi bieżące doradztwo finansowo-księgowe, weryfikację sprawozdań finansowych sporządzanych według MSSF przez spółki publiczne zarówno dla celów raportowania giełdowego jak i zamieszczenia ich w prospekcie emisyjnym, asystowanie i doradzanie spółkom w procesie oferty
publicznej (IPO) oraz w procesie dostosowywania i usprawniania systemów rachunkowości w związku z wdrożeniem MSSF oraz koniecznością raportowania giełdowego. Realizowała projekty wdrożenia MSSF w spółkach zamierzających ubiegać się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Brała udział w pracach zespołów zajmujących się opiniowaniem proponowanych zmian do ustawy o rachunkowości, a także opiniowaniem krajowych standardów rachunkowości oraz stanowisk wydawanych przez Komitet Standardów Rachunkowości. Jest współautorką publikacji w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz wykładowcą w zakresie stosowania MSSF. Biegły rewident, specjalista od zadań publicznych, wspiera zespół codziennym uśmiechem i młodzieńczą aparycją.

Katarzyna Figurska

Numer Biegłego Rewidenta: 90077

Email: katarzyna.figurska@advantim.com.pl
Konsulting finansowy i publicysta branżowy. Doradza na najwyższych szczeblach Spółek.

Zobacz więcej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość oraz Uniwersytet Warszawski. Zajmuje się konsultingiem z zakresu MSSF oraz polskich przepisów rachunkowych, pracowała w międzynarodowej firmie konsultingowej.
Ma bogatą praktykę w zakresie interpretacji oraz wdrażania MSSF, w tym w zakresie przekształcania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z lokalnymi zasadami rachunkowości na sprawozdania finansowe MSSF. Posiada również doświadczenie w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych w sektorze nieruchomości, energetyki, produktów przemysłowych i produktów konsumpcyjnych.
Katarzyna Figurska posiada doświadczenie w świadczeniu Zarządom grup kapitałowych usług doradczych w zakresie polityki rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Przygotowywała i prowadziła szkolenia dotyczące polskich zasad rachunkowości oraz MSSF. Jest współautorką publikacji dotyczących sprawozdawczości według MSSF oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, a także autorką wielu artykułów w prasie codziennej i branżowej. Biegły rewident, publicysta, wspiera na każdym etapie projektowania i celnie stawia komentarze.

KONTAKT

Napisz do nas

Advantim Sp. z o.o.
firma wpisana do rejestru
firm audytorskich nr 3508

+48 22 255 90 33
office@advantim.com.pl
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa

Administratorem danych osobowych jest Advantim Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa (NIP: 113-277-27-40). Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką prywatności strony internetowej advantim.com.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności strony internetowej advantim.com.pl. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Akceptuję