Skip links

Stosownie do przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, jako firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego jesteśmy obowiązani do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego sprawozdania z przejrzystości działania.

  • Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku dostępne jest tutaj.
  • Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku dostępne jest tutaj.
  • Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku (aktualizacja nr 1) dostępne jest tutaj.
  • Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku dostępne jest tutaj.
  • Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku dostępne jest tutaj.